Wypadek przy pracy w rolnictwie. Komu przysługuje?

Praca w gospodarstwie rolnym nie zawsze jest łatwa i przyjemna, często niesie za sobą duże ryzyko wystąpienia wypadku. W wyniku nieszczęśliwego zdarzenia osoba poszkodowana może doznać uszczerbku na zdrowiu i powstania szkody. Z tytułu powszechnego obowiązkowego ubezpieczenia osoba ta może liczyć na bezpłatną pomoc lekarską, ewentualny transport medyczny, a także w razie potrzeby rehabilitację po rekonwalescencji. Istnieje również możliwość uzyskania odszkodowania za poniesione straty zdrowotne. Co należy wiedzieć o odszkodowaniach za wypadek przy pracy w rolnictwie?

Czym jest wypadek przy pracy rolniczej?

Wypadek w rolnictwie można określić jako nagłe niespodziewane zdarzenie, które nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby poszkodowanej podczas wykonywania czynności mających bezpośredni lub pośredni związek z prowadzeniem działalności rolniczej. Wypadek taki może mieć miejsce na terenie gospodarstwa rolnego, prowadzonego przez osobę poszkodowaną lub na terenie gospodarstwa domowego przynależnego do niego. Zdarzenie może również wydarzyć się w drodze do gospodarstwa rolnego lub na trasie powrotnej do miejsca zamieszkania poszkodowanego, a także w trakcie przemieszczania się poszkodowanego związanego bezpośrednio z wykonywanymi czynnościami rolniczymi.

Nieszczęśliwe zdarzenie koniecznie musi mieć związek z wykonywanymi czynnościami koniecznymi do prowadzenia gospodarstwa rolnego, takimi jak zbieranie owoców, usuwanie zbędnych części roślin, sortowanie zebranych plonów, wszelkie czynności mające na celu przygotowanie produktów do transportu itd.

Komu przysługuje prawo do odszkodowania?

Do otrzymania jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci wskutek wypadku przy pracy w rolnictwie uprawniona jest osoba, która uległa temu wypadkowi, a także członkom rodziny osoby która poniosła śmierć. Jest jednak podstawowy warunek, osoba poszkodowana powinna być ubezpieczona w KRUS. Otrzymanie odszkodowania jednak jest zależne od wielu czynników, a w szczególności od okoliczności wypadku, które zostaną przeanalizowane przez komisję zajmującą się badaniem przyczyn zdarzenia. Może się okazać, że poszkodowany umyślnie spowodowała wypadek lub zdarzenie miało miejsce wskutek jego niedbalstwa lub w stanie nietrzeźwości, wówczas wniosek o przyznanie odszkodowania może zostać odrzucony.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w rolnictwie?

Jeśli zdarzy się nieszczęśliwy wypadek w czasie wykonywania pracy rolniczej, należy go możliwie szybko zgłosić w najbliższej terenowej placówce KRUS. Należy pamiętać, że czas na zgłoszenie zdarzenia jest ograniczony, osoba poszkodowana lub jej pełnomocnik ma na to maksymalnie 6 miesięcy, licząc od dnia zdarzenia. Istnieje możliwość zgłoszenia szkody bezpośrednio w placówce, a także mailowo, telefonicznie lub drogą pocztową.

Zaraz po zaistnieniu wypadku należy okazać poszkodowanemu potrzebną pierwszą pomoc i natychmiast wezwać właściwe służby ratownicze. Pamiętaj również o zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i zapewnieniu bezpieczeństwa osobie poszkodowanej i ratownikom, przez co rozumie się m.in. wyłączenie napięcia, odłączenie zasilania maszyn, odpowiednie oznakowanie miejsca zdarzenia.

Po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku, odpowiednia jednostka organizacyjna KRUS wszczyna postępowanie dowodowe, celem którego jest wyjaśnienie jego okoliczności i przyczyn. Skutkiem tego jest protokół powypadkowy, którego egzemplarz otrzymuje osoba ubiegająca się o należne odszkodowanie. Od tej chwili poszkodowany lub jego pełnomocnik ma prawo na pisemne zgłoszenie ewentualnych uwag i zastrzeżeń do treści otrzymanego dokumentu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni.

Poprzedni artykułNa czym polega obsługa prawna spółek?
Następny artykuł5 rzeczy, które musisz wiedzieć o pozycjonowaniu sklepów internetowych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj