Pełna księgowość w spółce komandytowej

Spółka komandytowa należy do grupy spółek osobowych (tak jak spółka jawna, partnerska oraz komandytowo-akcyjna). Ten rodzaj prowadzenia przedsiębiorstwa z roku na rok zyskuje na popularności. W spółce komandytowej komplementariusze odpowiadają w pełni za zobowiązania przedsiębiorstwa, a ich odpowiedzialność jest ograniczona.

Komplementariusz to tzw. wspólnik aktywny, który reprezentuje i prowadzi wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem spółki. To on ponosi pełną odpowiedzialność ze ewentualne długi. W przypadku, kiedy spółka nie będzie miała z czego zapłacić, długi zostaną pokryte przez majątek prywatny komplementariusza.

Rolę wspólnika pasywnego pełni komandytariusz, który w nie prowadzi spraw spółki i nie reprezentuje jej. Wspólnik ten odpowiada za zobowiązania do tzw. sumy komandytowej (jest to kwota określona odgórnie przez spółkę.) Spółka komandytowa zaczyna swoją działalność w momencie, gdy zostanie wpisana do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego). Umowa takiej spółki musi mieć formę aktu notarialnego. Nazwa firmy powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa” (dopuszczalne jest również używanie skrótu „sp.k.”).

Opodatkowanie spółki komandytowej

Spółka ta nie płaci podatku dochodowego. Zobowiązanie to przewidziane jest dla wspólników spółki (komplementariuszy oraz komandytariuszy). Wspólnicy wykazują przychody oraz koszty proporcjonalnie do posiadanego w spółce udziału. Zaletą takiej formy spółki jest t że podatek dochodowy płacony jest raz (przez wspólników) – unikamy podwójnego opodatkowania. Podatnikiem podatku VAT, podobnie jak w przypadku innych spółek, jest sama spółka. Na niej ciąży obowiązek związany z podatkiem VAT, a nie na wspólnikach.

Księgowość w spółce komandytowej

Prowadząc spółkę komandytową zobligowani jesteśmy do prowadzenia pełnej księgowości bez względu na osiągnięte przychody (ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, dalej: u.o.r) ). Oznacza to, że taka spółka księgi rachunkowe. Ustawy dotyczące prawa podatkowego dokładnie regulują standardy ewidencjonowania w spółkach, które prowadzą pełną rachunkowość. Pełna księgowość jest rozbudowanym systemem ewidencjonowania przychodów i wydatków. Jest bardzo precyzyjna i wymaga dużej skrupulatności. Dzięki pełnej księgowości mamy możliwość głębokiej analizy i kontroli sytuacji firmy. Analiza pozwala na zaplanowanie np. inwestycji w spółce.

Księgowość uproszczona w spółce komandytowej

Tak jak wcześniej wspomnieliśmy prawo podatkowe nakłada obowiązek prowadzenia pełnej księgowości w przypadku spółek komandytowych. Istnieją jednak pewne wyjątki, które pozwalają na prowadzenie uproszczonej księgowości w spółce komandytowej. Prowadzenie uproszczonej księgowości w przypadku spółki komandytowej możliwe jest gdy spełni dwa z trzech warunków w danym roku podatkowym:

  • średnie zatrudnienie w spółce – 10 osób,
  • suma wszystkich aktywów na koniec roku niższa niż 1 500 000 zł,
  • przychody netto nie mogę przekroczyć 3 000 000 zł

Dzięki uproszczonej rachunkowości bilans oraz rachunek zysków i strat można ograniczyć do pozycji wskazanych przez uproszczone sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro.

Prowadzenie pełnej księgowości w spółce komandytowej

Zawiłość przepisów, skomplikowany sposób księgowania oraz czasochłonność to dobre określenia prowadzenia pełnej rachunkowości w firmie. Nasi klienci często nie wiedzą jak prowadzić księgowość oraz nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat poprawnego prowadzenia księgowości – wyjaśnia biuro księgowe Polskiego Instytutu Księgowości. Błędne ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w księdze głównej może prowadzić do późniejszych problemów. Ze względu na duże skomplikowanie – prowadzenie ksiąg rachunkowych najlepiej jest powierzyć wyspecjalizowanej jednostce. Biura księgowe są zawsze na bieżąca z przepisami, ustawami oraz interpretacjami dotyczącymi podatków. Dzięki temu mamy pewność, że prowadzona księgowość będzie prowadzona prawidłowo.

Poprzedni artykułNieuczciwa konkurencja – jak mieć pewność, że działania Twojego przedsiębiorstwa są zgodne z prawem?
Następny artykułRozliczenie PIT przez Internet – w 2020 roku czeka nas kolejny rekord?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj