Dywersyfikacja złotą zasadą inwestowania

Przy rozpoczynaniu jakiejkolwiek inwestycji bierze się pod uwagę wiele kwestii, między innymi to, jaki zysk może ona przynieść oraz z jakim poziomem ryzyka jest związana. Dla zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego warto jest dokonać daleko idącej dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego. Na czym to polega i dlaczego właściwie lokowanie pieniędzy w różne aktywa ma sens?

Czemu warto dywersyfikować swój portfel inwestycyjny?

Dywersyfikacja może być rozumiana jako rozdzielenie kapitału inwestycyjnego na kilka różnych inwestycji, by niwelować poziom ryzyka, jakie ponosi inwestor. Według teorii wielu ekonomistów i doświadczonych graczy giełdowych, zawsze powinno się poszukiwać inwestycji o najwyższych przewidywanych stopach zwrotu, ale przy określonym poziomie ryzyka. Można je zmniejszyć, jeśli pieniądze rozłoży się na rożne aktywa, np. akcje spółek z różnych branż, metale szlachetne, surowce, czy nieruchomości, a nawet waluty i kryptowaluty. To od inwestora ostatecznie będzie zależało, w co i ile zainwestuje.

W ekonomii obowiązuje przeświadczenie o tym, że nie należy „wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka”. To idea dywersyfikacji. Jeśli inwestor zainwestuje wszystkie posiadane pieniądze np. w akcje spółki deweloperskiej, a ta z różnych powodów ogłosi bankructwo, automatycznie jej akcje na giełdzie będą tracić na wartości, a kapitał zainwestowany w nie przez inwestora znacznie się uszczupli. W efekcie straty będą horrendalnie wysokie.

Dywersyfikacja z kolei wskazuje, by tak dobierać dla siebie różne inwestycje, by kompensowały one ryzyko inwestycyjne. Jeśli akcje jednej spółki spadają, to być może inne aktywa znajdujące się w portfelu inwestycyjnym będą zarabiać na siebie i w ten sposób zmniejszać ryzyko gracza.

Jakie są stosowane przez inwestorów metody dywersyfikacji?

Stosowanie zasady dywersyfikacji w praktyce opiera się na tym, by w portfelu inwestora znalazły się aktywa różniące się pomiędzy sobą różnymi cechami. Mogą to być inwestycje długo i krótkoterminowe, aktywa z różnych sektorów rynku finansowego, o różnym poziomie ryzyka.

Przede wszystkim można dobierać dla siebie aktywa inwestycyjne o różnych celach i horyzoncie inwestycyjnym. By podejmowane przy inwestowaniu ryzyko było jak najmniejsze, należy skorzystać z długo, średnio i krótkoterminowych inwestycji. Ich wybór uzależnić trzeba przy tym od tego, ile czasu potrzebne jest pod inwestycję i jakie cele chcemy za ich pośrednictwem osiągnąć.

Sukces inwestycyjny zagwarantują nam różne instrumenty inwestycyjne, w tym udziałowe. Można dobrać do zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego akcje, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne czy mniej ryzykowne instrumenty dłużne, do których zalicza się obligacje i bony skarbowe. Inwestor może inwestować pieniądze na międzynarodowym rynku walutowym Forex, lokować kapitał w wybrane surowce czy instrumenty pochodne, których konstrukcja opiera się na odwzorowaniu ceny rynkowej instrumentu bazowego. Dla jeszcze większego zdywersyfikowania portfela może on dodać do niego inwestycje niestandardowe, jak te polegające na kupowaniu antyków i dzieł sztuki czy kapitału ziemi i nieruchomości. Osoby ostrożne dla zabezpieczenia wartości kapitału część środków mogą przeznaczyć na lokaty bankowe czy złożyć je na kontach oszczędnościowych. Zobacz też: https://www.xtb.com/pl/edukacja/etf-wig20-mwig40

Co właściwie daje dywersyfikacja?

Jeśli inwestor decyduje się mocno zdywersyfikować swoje inwestycje, może kompensować ze sobą ponoszone ryzyko. Najważniejsze, to nie zajmować się inwestowaniem tylko w jeden rodzaj inwestycji, ponieważ w przypadku kryzysu w branży działalności danej spółki, traci się większość swoich środków, jeśli nie wszystkie.

Przy budowaniu portfela inwestycyjnego należy stawiać na różnego rodzaju aktywa, które w historycznych wykresach poruszały się raczej w przeciwnych kierunkach. Jeśli jedne rosły, to inne mogły tracić, a sumarycznie inwestor „dobrze wychodził” na takich inwestycjach. W okresie giełdowych zawirowań zwykle inwestorzy mogą tracić na swoich wyborach inwestycyjnych, lokując kapitał w akcje, ale zyskiwać na inwestycjach w metale szlachetne czy waluty, które postrzegane są za bezpieczne przystanie inwestycyjne, czyli na przykład dolary amerykańskie i franki szwajcarskie.

Poprzedni artykułKurs tworzenia stron internetowych dla dzieci – co musisz wiedzieć?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj